(035) 30 200 72 contact@faconsultancy.nl

Welkom bij F & A Consultancy

Belastingadvies

Passend bij de activiteiten en de grootte van de onderneming komen er verschillende fiscale zaken aan de orde. Immers, alle natuurlijke personen (particulieren, zzp’ers / freelancers, vrije beroepsuitoefenaars) en rechtspersonen (besloten/naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen) hebben met de Belastingdienst te maken.

Voor al uw fiscale vraagstukken

Wij geven belastingadvies, bewaken de aangiftetijdvakken en signaleren tijdig zodat er geen achterstanden ontstaan. Het is onze taak u tijdig passend advies te geven zodat u belasting bespaart of in ieder geval niet meer belasting betaalt dan noodzakelijk is. Bij F&A Consultancy kunt u terecht voor alle voorkomende aangiften, zoals de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting en dividendbelasting.

Direct contact

contact@faconsultancy.nl

(035) 30 200 72